SUCCESS สิ่งที่คนทั่วไปเห็น

สิ่งที่คนทั่วไปเห็น คือแค่ผิวที่อยู่ด้านบนเท่านั้น
คนทั่วไปเวลามองคนสำเร็จ ก็จะมองว่าเขาเก่ง เขาโชคดี เขาร่ำรวย เขาสำเร็จ…
แต่ภายใต้ภูเขาแห่งความสำเร็จนั้น มีความพยายาม มีการทำแล้วเจออุปสรรค เจอคำปฏิเสธ มีปัญหา
เจอกับการที่ต้องแลกหลายสิ่ง ไม่ว่าจะต้องเสียสละ เวลา เงินทุน ความเสี่ยงต่างไป …
ภายใต้ผิวน้ำเหล่านี้ คือจุดตัดที่แบ่งแยกคนประสบความสำเร็จและคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จออกจากกัน
เพราะคนสำเร็จเพราะเวลาเขาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้น เขายังเดินหน้าต่อทำต่อจนถึงผลลัพธ์
แต่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เขาจะปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นหยุดยั้ง ไม่ให้เขาไปต่อจนถึงผลลัพธ์
******************************
ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น เรามีระบบในการช่วยให้คุณรู้เร็ว เก่งเร็ว และสำเร็จเร็ว

โพสต์ล่าสุด

เมนู