เปลี่ยนวันโอนคอมมิชชั่น

ประกาศแจ้ง

เปลี่ยนวันโอนคอมมิชชั่น เป็นทุกวันศุกร์
โดยรวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ วันจันทร์ – วันอาทิตย์
และทำรายการโอนในวันศุกร์ถัดไป

เริ่ม 8 กันยายน 2566

**สัปดาห์แรกของการเปลี่ยนวันโอนคอมมิชชั่น จะรวมรายได้ตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
และโอนเข้าบัญชีสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

– จึงเรียนมาเพื่อทราบ –

โพสต์ล่าสุด

เมนู