เมื่ออยากได้ของดี ของแพงมาใช้

เมื่ออยากได้ของดี ของแพงมาใช้
ก็ต้องยอมแลก จ่ายเงินจำนวนมาก

ก็เช่นเดียวกันมั้ยละ
เมื่ออยากได้ชีวิตที่ดี อยากสำเร็จ
มันก็ต้องยอมแลก ด้วยความตั้งใจ
แลกด้วยความพยายาม ไม่ใช่มัวแต่กลัวอยู่งั้น

ทุกอย่างมีราคาของมัน
ชีวิตที่ดี ความสำเร็จ ก็เช่นกัน

“ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ที่เหลือคือเรื่องของการตัดสินใจลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนถึงผลลัพธ์”

#ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น เรามีระบบในการช่วยให้คุณรู้เร็ว เก่งเร็ว และสำเร็จเร็ว

#getmore #เก็ทมอร์
#สำเร็จ #ออนไลน์เงินล้าน

โพสต์ล่าสุด

เมนู