เป้าหมายให้จารึกไว้บนแผ่นศิลา

เป้าหมายให้จารึกไว้บนแผ่นศิลา
ส่วนวิธีการขียนไว้ลงบนผืนทราย
เมื่อเป้าหมายชัดเจน วิธีการอะไรก็ได้
อย่ายึดติด อย่ารอโชคช่วย
ลุกขึ้นไปทำมันให้เกิดขึ้น
เพราะความลับก็คือ
“คุณเองสำเร็จได้”
อย่าหวั่นไหว ต่ออุปสมบท
อย่าอ่อนแอ ต่อบททดสอบ
ถ้าใจคุณถึง คุณก็ไปถึง
เพราะวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการ
เพราะ Why สำคัญกว่า How
เป้าหมายจึงต้องชัด ส่วนวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้…
******************************
ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น เรามีระบบในการช่วยให้คุณรู้เร็ว เก่งเร็ว และสำเร็จเร็ว

โพสต์ล่าสุด

เมนู