ถ้าคุณอยากไปถึง ที่คุณฝันไว้

ถ้าคุณอยากไปถึง ที่คุณฝันไว้

คุณต้องเข้าใจว่า ความสำเร็จนั้นเกิดจาก
“การที่คุณช่วยให้ผู้คนเขาสำเร็จ”

เช่นถ้าคลินิกความงามอยากสำเร็จ
เขาต้องช่วยให้ลูกค้าทุกคนดูดีได้มากสุด

ถ้าอยากให้ร้านอาหารสำเร็จ
คุณจะต้องทำให้ลูกค้ามีความสุขประทับใจ

ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการแค่คิดถึงตัวเอง
“แต่คือการคิดให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น”

โพสต์ล่าสุด

เมนู