“ชนะตัวเองได้ = ชนะได้ทุกสิ่ง”

วินัย คือการ
ทำสิ่งนั้น แม้ว่าคุณยังไม่อยากทำ
ทำสิ่งนั้น แม้ว่าคุณยังไม่มีอารมณ์จะทำ
ทำสิ่งนั้น แม้ว่าคนอื่นบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้

คำถามคือ
คุณได้ฝึกสร้าง “วินัย” บ้างแล้วหรือยัง
“ชนะตัวเองได้ = ชนะได้ทุกสิ่ง”

“ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ที่เหลือคือเรื่องของการตัดสินใจลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนถึงผลลัพธ์”

#ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น เรามีระบบในการช่วยให้คุณรู้เร็ว เก่งเร็ว และสำเร็จเร็ว

#getmore #เก็ทมอร์
#สำเร็จ #ออนไลน์เงินล้าน

โพสต์ล่าสุด

เมนู