“คุณถูก” ไม่ได้แปลว่า “ใครผิด”

สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา มันก็มีของมันอยู่แล้ว…
เหตุการณ์มันก็เป็นของมันอยู่แล้ว
อยู่ที่เรามองมัน อย่าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดี คนหนึ่งมองว่ามันดี อีกคนหนึ่งอาจจะมองว่ามันไม่ดีก็ได้…

ทุกอย่างมันมีผลในตัวมันเองอยู่แล้วจงเลือกที่จะมองและเข้าใจความธรรมชาติของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตัวเราเองก็พอ

เพราะเราห้ามความคิดใครไม่ได้ นอกจากเราเลือกมุมมองให้กับตัวเราเอง เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ควบคุมไม่ไ้ด้ มันก็เป็นของมันแบบนั้น เพียงแค่ปล่อยวาง ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้

โพสต์ล่าสุด

เมนู