ความสำเร็จนั้นไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข

ความสำเร็จนั้นไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่เป็นความสุขต่างหากคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
– Albert Schweitzer –

การที่เราจะทำอะไรให้ประสบณ์ความสำเร็จได้นั้น
เราก็รู้สึกมีความสุขกับมันหรือทำแล้วมีความสุข
มันจะกลายเป็นแรงผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่
ถ้าเราได้ความสำเร็จนั้น โดยไม่มีความสุข
เราก็จะรู้สึกว่าที่เราทำมามันไม่มีประโยชน์อะไร
ในเมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริง ที่ไม่ได้มาจากความสำเร็จ

โพสต์ล่าสุด

เมนู