คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

“ #คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา_ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง “

✅ คุณเองก็ทำได้
✅ คุณเองก็สำเร็จได้
✅ คุณเองก็ยิ่งใหญ่ได้

#แค่คุณต้องให้โอกาสตัวคุณเอง

โพสต์ล่าสุด

เมนู