คนส่วนใหญ่ มักยอมแพ้

ผมใช้เวลา 4 ปี
ในการฝึกวิ่ง
ให้ได้ 9 วินาที
“แต่คนส่วนใหญ่
มักยอมแพ้”
หากไม่เห็นผล
ในเวลา
แค่ 2 เดือน
– Usain Bolt –

แนวคิดดีๆของคนสำเร็จ
จากประโยคคำพูดนี้ เขากำลังสื่อว่า หากเราต้องการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจฝึกฝนมุ่งมั่นและลงมือทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะถึงผลลัพธ์

แล้วมากกว่านั้นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับการที่มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่เกี่ยวกับเราคือ เราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้
แต่สิ่งที่ทำให้เราสำเร็จต่างกัน
คือการตัดสินใจและวินัยที่เรามี

อยากยิ่งใหญ่ ใจต้องถึง
อยากยิ่งใหญ่ วินัยต้องชัด
อยากยิ่งใหญ่ ต้องพร้อมแลก
ถ้าใจถึง วันหนึ่งก็ไปถึง

******************************
ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น เรามีระบบในการช่วยให้คุณรู้เร็ว เก่งเร็ว และสำเร็จเร็ว

#เก็ทมอร์ #getmore
#สำเร็จ #ชีวิตที่เลือกได้

โพสต์ล่าสุด

เมนู