“ของดี ต้องพิสูจน์ได้” ด้วยผลลัพธ์ของลูกค้า

“ของดี ต้องพิสูจน์ได้”
ด้วยผลลัพธ์ของลูกค้า

ไม่เกี่ยวว่าจะถูก หรือ แพง
ต้องแก้ปัญหาบางอย่างให้ลูกค้าได้

ลูกค้าไม่ได้เลือกซื้อของที่ถูกที่สุด หรือแพงที่สุด แต่พวกเขาเลือก
ของที่คุ้มค่า และ แก้ปัญหาให้เขาได้มากที่สุด

– คุณอำไพ อบเชย –
(รองประทานกรรมการ)

—————————
#Getmore #Being #ทักษะผู้นำ #สร้างความสำเร็จ #ความฝันเป็นจริงได้ #ความก้ามหน้า #ความรู้ #ความมุ่งมั่น #พลัง #ความเชื่อมั่น

โพสต์ล่าสุด

เมนู